• +386 1 280 16 20
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

NAPREDNA ORODJA ZA PRIPRAVO IN ANALIZO PODATKOV

 

Daleč najbolj razširjen in uporabljan splošen program za delo s podatki je Excel. Verjetno danes ni delovnega okolja, kjer ga ne bi uporabljal vsaj del zaposlenih. Zaradi svoje razširjenosti in uporabnosti se področja njegove uporabe z leti samo še širijo. Eno izmed teh področij je tudi analiza različnih podatkov in njihova povezava v uporabne informacije. Uporabo teh informacij za poslovno odločanje lastnikov in vodij v tujini označujejo s kratico BI (angl. Business Intelligence).

 

Postopek v grobem zajema naslednje korake:

  • Uvoz podatkov v Excel iz različnih razpoložljivih virov.

»Izvorne« podatke, katere obdelujemo v Excelu, zelo redko v njemu tudi ustvarimo. V večini primerov jih najdemo v »zunanjih« virih od koder jih »uvozimo« v Excel.

  • Čiščenje in preoblikovanje podatkov.

Idealno bi bilo, če bi bili vsi izvorni podatki že »očiščeni« in pripravljeni za uporabo. V praksi se pokaže, da je to prej izjema kot pravilo. Pogosto se tako v izvornih podatkih nahaja mnogo več podatkov, kot jih potrebujemo za izvedbo želene analize, med njimi se lahko nahajajo dvojniki zapisov, podatki so lahko nedosledno vneseni, več podatkov je združeno v enem polju, polja so lahko prazna in podobno. Za pripravo ustreznih analiz jih moramo zaradi tega predhodno pripraviti.

  • Medsebojna povezava podatkov iz različnih tabel in dodajanje izračunov.

Podatki, ki nam služijo kot osnova za pripravo analiz, se pogosto nahajajo v različnih tabelah. Da iz njih lahko pridobimo koristne informacije jih moramo na nek način med seboj povezati v podatkovni model in po potrebi s pomočjo izračunov iz njih pridobiti dodatne podatke.

  • Izdelava analiz in poročil.

Končni cilj vseh predhodnih opravil je priprava analiz in poročil. Pogosto jih tudi grafično predstavimo ter pripravimo na takšen način, da lahko iz njih tudi osebe z bistveno nižjim nivojem znanja Excela, z uporabo filtrov in razčlenjevalnikov, iz že pripravljene osnove same pridobijo vrsto dodatnih želenih informacij.

 

Sam postopek od uvoza podatkov do priprave analiz je pogosto zahteven in časovno potraten. V primeru ponavljajočih se analiz je pogosto večji del korakov priprave potrebno ponoviti vsaj deloma če ne v celoti. Mnogo teh opravil se sicer da pohitriti z uporabo naprednih funkcij, makrov in poznavanjem programskega jezika VBA, vendar to od uporabnikov zahteva precej truda, poglobljeno znanje Excela in v določenih primerih celo znanje programiranja. Ker se tega zavedajo tudi razvijalci Excela so z leti razvili vrsto orodij in pripomočkov, ki tudi osebam, ki nimajo veliko programerskih nagnjen, omogočajo avtomatizacijo opravil na dokaj enostaven način.

Da jim je pri tem uspelo se strinjajo tudi mnogi naprednejši uporabniki Excela, ki pravijo, da je Power Query eno izmed najboljših, če ne celo najboljše na novo dodano orodje v Excel po vrtilnih tabelah. Namenjeno je avtomatizaciji urejanja in preoblikovanja podatkov ter njihovemu uvozu iz različnih zunanjih virov. Ko v njemu pripravljene podatke s pomočjo Power Pivota združimo v podatkovni model in po potrebi dodatno obdelamo, si na stežaj odpremo vrata k njihovi poglobljeni analizi in vizualizaciji. Prihranki časa in dela, ki jih s temi orodji lahko dosežemo, so pogosto nepredstavljivi.

 

 

V družbi AGORA d.o.o. vam za pomoč pri obvladovanju teh naprednih Excelovih orodij za pripravo in analizo podatkov nudimo 15 urno usposabljanje »Excelov ekspert za pripravo in analizo podatkov« katero izvajamo v »klasični« učilnici ter njegovo nekoliko skrajšano obliko v naši e-učilnici, ki je namenjena samoučenju in smo ga pri nas poimenovali »Napredni računalniški analitik«.

Več informacij o posameznih delavnicah dobite na spodnjih povezavah.

Excelov ekspert za pripravo in analizo podatkov

Napredni računalniški analitik


© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |