• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • WORD ZA ZAHTEVNE UPORABNIKE

   

  Word pozna vrsto uporabnih orodij, ki jih velika večina njegovih uporabnikov ne uporablja. Šele po tem, ko spoznajo kopico novih zmožnosti, ugotovijo, koliko časa so po nepotrebnem porabili za opravila, ki jih lahko poenostavimo in avtomatiziramo. Naredite korak naprej in se izpopolnite v poznavanju tega najbolj razširjenega programa za pisanje in urejanje besedil.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar zelo uporabne zmožnosti programa Word, ki nam lahko olajšajo in pospešijo delo pri nekoliko bolj kompleksnih dokumentih.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno pisanje in oblikovanje dokumentov z urejevalnikom besedila Word ter poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci spoznajo na seminarju uporabno vrednost predlog. Vnaprej pripravljen daljši dokument oblikujejo s slogi, katerih obliko nastavijo po lastnih željah, mu dodajo kazalo vsebine, ga razdelijo z odseki in jim dodelijo različne glave in noge, slikam in tabelam dodajo napise ter iz njih izdelajo kazalo napisov. Naučijo se izdelati in oblikovati kompleksno tabelo, v katero dodajo polja, izdelati obrazec in ga pripraviti za izpolnjevanje. Skupinskemu delu je namenjeno sledenje in pregledovanje, avtomatizaciji dela pa makroji ter napredno spajanje dokumentov.

  • Predloge: uporaba – izdelava – spreminjanje.
  • Slogi: izdelava – spreminjanje.
  • Kazala vsebine: izdelava – posodabljanje.
  • Tabele: uporaba slogov tabel – združevanje in delitev celic – sprememba robov, poravnave in usmerjenosti besedila – ponovitev naslovne vrstice – razvrščanje podatkov v tabeli – pretvorba besedila v tabelo in obratno.
  • Sklicevanje: dodajanje napisov – izdelava kazal napisov – dodajanje in urejanje sprotnih ter končnih opomb.
  • Polja: vnos polj – polja za izračun v tabelah – posodabljanje polj – zaklepanje/odklepanje polj.
  • Makroji: izdelava – uporaba – bližnjice za zagon.
  • Napredno spajanje dokumentov: filtriranje in razvrščanje vira podatkov – dodajanje pravil za spajanje.
  • Obrazci: vnos polj v obrazec – zaščita – uporaba.
  • Povezovanje in vdelovanje: hiperpovezave – izdelava povezave – posodabljanje in prekinitev povezave – vdelovanje – urejanje vdelanih objektov.
  • Sledenje in pregledovanje: sledenje spremembam – sprejemanje in zavračanje sprememb – dodajanje in urejanje komentarjev – primerjava in združitev dokumentov.
  • Varnost: zaščita dokumentov proti odpiranju – omejitev urejanja – odstranjevanje in sprememba gesla.
  • Odseki: dodajanje odsekov – brisanje odsekov – uporaba odsekov – različne glave in noge.

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Udeleženci spoznavajo delovanje posameznih ukazov in tehniko dela na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.

   

 • OSNOVE DELA Z RAČUNALNIKOM

   

  Pisanje in urejanje besedila, iskanje informacij po spletu ter komuniciranje s pomočjo elektronske pošte so najbolj pogosta opravila, za katera se uporablja osebni računalnik v poslovnem in zasebnem okolju. Če k temu dodamo še osnove dela z operacijskim sistemom, pridobimo odlično podlago za uspešen začetek uporabe računalnika.

    

  CILJI


  Spoznati pomen operacijskega sistema ter se naučiti dela z mapami in datotekami. Samostojno pisati in urejati enostavnejše dokumente z Wordom. S pomočjo svetovnega spleta poiskati želene informacije ter pošiljati in pregledovati elektronsko pošto. Dobiti osnovni vpogled v delo z računalniškimi preglednicami.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Računalniško predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno.


  OBSEG SEMINARJA


  25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na seminarju udeleženci napišejo enostavno vabilo, katerega osnovno oblikujejo. V nadaljevanju izdelajo večje število različnih dopisov z vedno bolj zahtevnimi elementi in oblikovanji. Med drugim vanje vnesejo tabele, obrobe, slike … S pomočjo Windowsovega Raziskovalca naredijo svojo mapo na računalniku ter se naučijo pregledovati in urejati datoteke. Udeleženci s pomočjo interneta poiščejo večje število zanimivih informacij ter si za vajo izmenjujejo informacije in datoteke z ostalimi udeleženci seminarja preko elektronske pošte. Osnovni vpogled v računalniške preglednice udeleženci dobijo tako, da s pomočjo Excela izdelajo enostavni tabeli za vodenje prodaje in stroškov.

  • Operacijski sitem – Njegov pomen za delovanje računalnika – Delovno okolje – Delo z okni – Osnovne nastavitve – Nastavitve tiskalnika
  • Delo z mapami in datotekami – Struktura spominskih enot, map in podmap – Delo z Windowsovim Raziskovalcem – Izdelava map in podmap – Kopiranje, premikanje, preimenovanje in brisanje map ter datotek – Koš
  • Začetek dela z Wordom – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje dokumentov – Pisanje teksta in njegovo urejanje – Sprememba pogleda – Tiskanje dokumenta
  • Oblikovanje – Poravnava pisave – Krepko, ležeče, podčrtano – Velikost in oblika pisave – Velikost lista – Odmiki od robov – Razmik med vrsticami
  • Objekti– Vstavljanje tabele – Nastavitev širine stolpcev in vrstic – Oblikovanje tabele – Vstavljanje slik v dokument
  • Naprednejše delo – Tabulatorji – Številčenje strani – Obrobe in senčenje – Črkovalnik – Delo z več dokumenti hkrati
  • Internet – Osnovni princip delovanja interneta – Internet, svetovni splet (WWW) in elektronska pošta – Internet in varnost
  • Svetovni splet – Pomen in sestava spletnega naslova – Hiperpovezave – Delo z internetnim raziskovalcem – Uporaba iskalnikov – Priljubljene strani
  • Elektronska pošta – Delovno okolje programa Outlook – Izdelava in pošiljanje novih sporočil – Priloge – Pregledovanje in urejanje prejetih sporočil – Odgovori in posredovanje prejetih sporočil – Stiki
  • Računalniške preglednice – Zagon programa Excel – Delovno okolje – Osnovni princip delovanja – Izdelava enostavne preglednice

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje programskih orodij udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • TRIKI V WORDU

   

  Word pozna vrsto uporabnih orodij, katerih velika večina njegovih uporabnikov ne uporablja. Šele potem, ko spoznajo kopico novih zmožnosti, ugotovijo, koliko časa so po nepotrebnem porabili za opravila, ki jih je moč poenostaviti in avtomatizirati. Naredite korak naprej in se izpopolnite v poznavanju tega najbolj razširjenega programa za pisanje in urejanje besedil.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar močno uporabne zmožnosti programa Word, katere nam lahko močno olajšajo in pohitrijo delo pri nekoliko bolj kompleksnih dokumentih.

   

  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno pisanje in oblikovanje dokumentov z urejevalnikom besedila Word. Poznavanje Windowsovega Raziskovalca za delo z mapami in datotekami.


  OBSEG SEMINARJA


  5 šolskih ur (1 dan).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na seminarju udeleženci pripravijo in v praksi preizkusijo delovanje samopopravkov in samobesedil. V dokument vnesejo poljubno sliko, katero obrežejo ter ji nastavijo želeno velikost. Dopisu dodajo vodni žig s tekstom. Izdelajo predlogo za faks. Vnaprej pripravljen daljši dokument oblikujejo s slogi, ki jih udeleženci spremenijo po lastni želji, in mu dodajo kazalo vsebine. Sledi vodena izdelava makroja za avtomatično dodajanje podpisa, kateremu se dodeli tudi bližnjica za njegov hitrejši priklic ter izdelava makroja za lastne potrebe. Tematiko spajanja dokumentov udeleženci spoznajo skozi pripravo dokumenta za izpis nalepk za večje število naslovnikov.

  • Samopopravki – Nastavitev – Uporaba – Urejanje
  • Samobesedilo – Priprava besedila – Vnos
  • Slike – Vnos – Obrezovanje – Nastavitev velikosti – …
  • Vodni žig – Nastavitev in urejanje
  • Predloge – Uporaba – Izdelava – Spreminjanje
  • Slogi – Uporaba – Izdelava – Spreminjanje
  • Kazalo vsebine – Priprava naslovov – Izdelava kazala – Posodobitev kazal
  • Makroji – Izdelava – Uporaba – Bližnjice za zagon
  • Spajanje dokumentov – Priprava začetnega dokumenta – Izdelava, urejanje in filtriranje baze – Spajanje – Tiskanje spojenih dokumentov
  • Obrazci – Vnos polj v obrazec – Zaščita – Uporaba

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |