• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

   

  Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, vsem omogočiti, da kar najbolje znajo uporabljati osebni računalnik in da spoznajo prednosti njegove uporabe, ter vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo, ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi.

  Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali, in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

  Program omogoča pridobitev javno veljavne listine. To listino dobijo udeleženci, ki uspešno opravijo preverjanje znanja. Udeleženci, ki ne opravljajo izpita, dobijo potrdilo o udeležbi v programu. Vsak udeleženec bo prejel tudi gradivo.

   

  POGOJI ZA VPIS


  Posebnih pogojev za vpis ni. V program se lahko vključijo vsi odrasli, ki si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z računalnikom.


  OBSEG SEMINARJA


  60 šolskih ur (12 dni po 5 šolskih ur dnevno).
  Tečaj je razdeljen na dva dela, in sicer 30 ur predavanj in 29 ur vodenih ali samostojnih vaj. Ena ura je namenjena za izpit, ki traja največ 60 minut, udeleženec pa mora pri vsakem od štirih sklopov doseči vsaj 60 odstotkov, da je izpit uspešen.


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV

   

  • TEMELJNA INFORMACIJSKA ZNANJA: Poznavanje računalnika – Delo z računalnikom – Prilagoditev in uporaba namizja – Delo s podatki.
  • IZDELAVA IN OBLIKOVANJE BESEDIL: Osnove urejevalnika besedil – Urejanje dokumentov – Oblikovanje dokumenta – Vstavljanje tabel – Tiskanje datotek.
  • UPORABA INTERNETA: Osnove interneta – Uporaba spletnega brskalnika – Iskanje na spletu.
  • UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE: Osnovni pojmi – Osnovna uporaba elektronske pošte – Urejanje elektronske pošte.

   

  Udeleženci po zaključenem usposabljanju:

   

  • med seboj ločijo posamezne dele računalniških naprav in poznajo njihovo funkcijo,
  • poznajo pomen operacijskega sistema ter nekaj osnovnih nastavitev znotraj njega,
  • razumejo pomen map in datotek v računalništvu ter znajo narediti, spremeniti, prestaviti in pobrisati mape ter datoteke,
  • samostojno napišejo, uredijo, shranijo in natisnejo srednje zahteven dokument (prošnjo, dopis, oglas, življenjepis, poročilo …) z vsebovanimi tabelami in slikami,
  • na spletu znajo poiskati želene informacije, ki jih po potrebi shranijo, natisnejo ali prenesejo v drug program,
  • obvladajo pregledovanje in pošiljanje elektronske pošte, shranjevanje in tiskanje sporočil, pripenjanje datotek k elektronskim sporočilom in njihovo odpiranje.

   

 • RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE ODRASLIH

   

  Temeljni namen programa je razvijanje splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona, drugih podobnih digitalnih naprav, e-zdravja ipd.).

  Ciljna skupina so odrasli, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti in nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo, in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

   

  POGOJI ZA VPIS


  Posebnih pogojev za vpis ni. V program se lahko vključijo vsi odrasli, ki si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z računalnikom.


  OBSEG SEMINARJA


  50 šolskih ur (10 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV

   

  • VSTOP V DIGITALNI SVET: Digitalne naprave v vsakdanjem življenju – Osnove računalništva.
  • INTERNET: Svetovni splet – Elektronska pošta.
  • PISANJE Z RAČUNALNIKOM – WORD: Osnove urejevalnika besedil – Urejanje dokumentov – Oblikovanje dokumenta – Vstavljanje tabel – Tiskanje dokumentov.
  • RAČUNALNIŠKE PREGLEDNICE – EXCEL: Osnove dela s preglednicami – Oblikovanje preglednic – Formule in osnovne funkcije – Tiskanje preglednic.

   

  Udeleženci po zaključenem usposabljanju:

   

  • ločijo med seboj različne digitalne naprave ter poznajo njihov osnovni namen in funkcije,
  • so seznanjeni s pogoji za nemoteno delovanje digitalnih naprav (napajanje, omrežje, povezave ….),
  • se naučijo uporabljati nekatere osnovne, tipične funkcije digitalnih naprav,
  • znajo povezati nekatere tipične digitalne naprave med seboj in med njimi prenašati podatke,
  • poznajo pomen računalniške strojne in programske opreme,
  • znajo nastaviti nekaj osnovnih nastavitev v operacijskem sistemu računalnika,
  • samostojno naredijo in urejajo računalniške mape ter datoteke v računalniku,
  • poznajo tipične možnosti priklopa na internet,
  • poznajo možnosti uporabe svetovnega spleta,
  • znajo samostojno poiskati in shraniti informacije s svetovnega spleta,
  • znajo samostojno sestaviti, pregledovati in urejati elektronsko pošto,
  • obvladajo rokovanje s priponkami k elektronski pošti,samostojno napišejo, uredijo, shranijo in natisnejo srednje zahteven dokument (prošnja, dopis …),
  • samostojno sestavijo, uredijo, shranijo in natisnejo enostavnejšo preglednico z vsebovanimi formulami in funkcijami.

   

 • SPLETNE SHRAMBE – DROPBOX

   

  Spletne shrambe so ena izmed najhitreje rastočih spletnih storitev v zadnjih letih. Leta 2015 naj bi samo spletna shramba Dropbox imela okrog 400 milijonov aktivnih uporabnikov, ki so dnevno vanje naložili več kot 1,2 milijardi datotek. Uporabljajo se za potrebe varnega hranjenja datotek, njihove enostavne dostopnost iz različnih naprav in lokacij ter kot odličen pripomoček za potrebe skupinskega dela in izmenjave datotek.

   

  CILJI


  Spoznati pomen in način delovanja spletnih shramb, razumeti prednosti njihove uporabe in se skozi praktično delo s spletno shrambo Dropbox seznaniti z načinom delovanja spletnih shramb do te mere, da bodo udeleženci po koncu delavnice sposobni samostojne rabe spletne shrambe Dropbox za potrebe dostopa do svojih slik, dokumentov … iz različnih naprav, in sicer kjer koli in kadar koli, deljenja datotek za potrebe skupinskega dela, vpogleda …


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnove dela s spletnimi brskalniki in poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  4 šolske ure (1 dan).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na začetku delavnice se udeleženci spoznajo z značilnostmi spletnih storitev, s poudarkom na spletnih shrambah. Ogledajo si postopek odpiranja računa za dostop do spletne shrambe in sam dostop do njih prek računalnikov, tablic in pametnih telefonov. Sledi spoznavanje in urejanje te vsebine ter prenos datotek vanjo ter iz nje, nadgradnja njene uporabe z lokalno namestitvijo aplikacije ter spoznavanje spletnih shramb kot odličnega pripomočka za skupinsko delo in izmenjavo datotek.

  • Osnove spletnih storitev: osnove delovanja spletnih storitev – primeri tipičnih spletnih storitev – prednosti in slabosti njihove uporabe.
  • Delo s spletno shrambo Dropbox: pridobitev računa za dostop – pregled vsebine spletne shrambe in njeno urejanje – kopiranje datotek v spletno shrambo in iz nje – pregledovanje in urejanje vsebine datotek.
  • Lokalna namestitev Dropboxa: kdaj in kje se ga namesti – postopek namestitve – posebnosti pri delu z datotekami – odstranitev iz naprave.
  • Delo s povezavami kot del skupinskega dela: namen uporabe – različne možnosti pošiljanja povezave – ogled in shranjevanje datotek v povezavi – prekinitev povezave.
  • Deljenje map za skupinsko delo: povabilo k deljenju – sprejetje oziroma zavrnitev povabila – delo z datotekami v deljeni mapi – nadzor nad aktivnostmi v deljeni mapi – prekinitev deljenja mape.
  • Spletna shramba Google Drive: primerjava s spletno shrambo Dropbox in njene posebnosti.

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Udeleženci spoznavajo delovanje posameznih ukazov in tehniko dela na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem in zasebnem okolju.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |