• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • POWER POINT

   

  V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s potrebo čim bolj nazorne predstavitve podatkov oziroma informacij. Razumevanje podanih dejstev in s tem tudi uspešnost same predstavitve je v veliki meri odvisno od kakovosti izdelane predstavitve. Če si pri tem pomagamo s programom PowerPoint, ki nam poleg poenostavljenega pripravljanja posameznih diapozitivov nudi tudi veliko možnosti dinamičnih in zvočnih efektov, uspeh skoraj ne more izostati.

   

  CILJI


  Spoznati dobro prakso pri izdelavi predstavitev. Naučiti se uporabljati vse pomembnejše možnosti programskega orodja MS PowerPoint za samostojno izdelavo kompleksnih, dinamičnih predstavitev.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno pisanje in oblikovanje dokumentov z urejevalnikom besedila Word. Poznavanje Windowsovega Raziskovalca za delo z mapami in datotekami.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci se na začetku najprej seznanijo z delovnim okoljem programa PowerPoint ter dobro prakso pri izdelavi računalniških predstavitev. Nato se skozi vodeno izdelavo predstavitve za podjetje, ki se ukvarja z avtomobilsko prodajo, naučijo na posamezne diapozitive vključevati različne tekste (od naslovov do naštevanj), tabele, grafikone, slike … Ravno tako predstavitvi dodajo skupno ozadje ter ponavljajoči se tekst v glavi in nogi. Sledi priprava same računalniške diaprojekcije, kjer udeleženci nastavijo dinamiko in prehod dodajanja diapozitivov ter njihovih posameznih delov. Za lažjo izvedbo predstavitev spoznajo še možnosti dodajanja opomb, tiskanje predstavitev in njihovo pripravo v formatu, ki omogoča njen ogled na poljubnem računalniku. V zadnjem delu delavnice si udeleženci utrdijo pridobljeno znanje ob izdelavi lastne diaprojekcije za svoje poslovne ali zasebne potrebe.

  • Začetek dela s PowerPoint-om – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje predstavitev – Dobra praksa pri izdelavi predstavitev – Nastavitev pogledov
  • Izdelava diapozitivov – Vnaprej pripravljene oblike diapozitivov – Vnos in oblikovanje besedila – Tabele – Grafikoni – Slike – Organigrami
  • Oblikovanje – Barvne sheme – Uporaba vgrajenih predlog – Urejanje predlog (Matric) – Zamenjava vrstnega reda
  • Animacija – Prehodi med diapozitivi – Ročno/avtomatično vrtenje – Animacijske sheme – Dodajanje zvočnih učinkov
  • Tiskanje predstavitve – Pregled vseh možnosti – Tiskanje
  • Izvoz – Prikaz na spletu – Priprava za prikaz na računalniku brez naloženega PowerPointa

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M6).

   

 • OSNOVE DELA Z RAČUNALNIKOM

   

  Pisanje in urejanje besedila, iskanje informacij po spletu ter komuniciranje s pomočjo elektronske pošte so najbolj pogosta opravila, za katera se uporablja osebni računalnik v poslovnem in zasebnem okolju. Če k temu dodamo še osnove dela z operacijskim sistemom, pridobimo odlično podlago za uspešen začetek uporabe računalnika.

    

  CILJI


  Spoznati pomen operacijskega sistema ter se naučiti dela z mapami in datotekami. Samostojno pisati in urejati enostavnejše dokumente z Wordom. S pomočjo svetovnega spleta poiskati želene informacije ter pošiljati in pregledovati elektronsko pošto. Dobiti osnovni vpogled v delo z računalniškimi preglednicami.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Računalniško predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno.


  OBSEG SEMINARJA


  25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na seminarju udeleženci napišejo enostavno vabilo, katerega osnovno oblikujejo. V nadaljevanju izdelajo večje število različnih dopisov z vedno bolj zahtevnimi elementi in oblikovanji. Med drugim vanje vnesejo tabele, obrobe, slike … S pomočjo Windowsovega Raziskovalca naredijo svojo mapo na računalniku ter se naučijo pregledovati in urejati datoteke. Udeleženci s pomočjo interneta poiščejo večje število zanimivih informacij ter si za vajo izmenjujejo informacije in datoteke z ostalimi udeleženci seminarja preko elektronske pošte. Osnovni vpogled v računalniške preglednice udeleženci dobijo tako, da s pomočjo Excela izdelajo enostavni tabeli za vodenje prodaje in stroškov.

  • Operacijski sitem – Njegov pomen za delovanje računalnika – Delovno okolje – Delo z okni – Osnovne nastavitve – Nastavitve tiskalnika
  • Delo z mapami in datotekami – Struktura spominskih enot, map in podmap – Delo z Windowsovim Raziskovalcem – Izdelava map in podmap – Kopiranje, premikanje, preimenovanje in brisanje map ter datotek – Koš
  • Začetek dela z Wordom – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje dokumentov – Pisanje teksta in njegovo urejanje – Sprememba pogleda – Tiskanje dokumenta
  • Oblikovanje – Poravnava pisave – Krepko, ležeče, podčrtano – Velikost in oblika pisave – Velikost lista – Odmiki od robov – Razmik med vrsticami
  • Objekti– Vstavljanje tabele – Nastavitev širine stolpcev in vrstic – Oblikovanje tabele – Vstavljanje slik v dokument
  • Naprednejše delo – Tabulatorji – Številčenje strani – Obrobe in senčenje – Črkovalnik – Delo z več dokumenti hkrati
  • Internet – Osnovni princip delovanja interneta – Internet, svetovni splet (WWW) in elektronska pošta – Internet in varnost
  • Svetovni splet – Pomen in sestava spletnega naslova – Hiperpovezave – Delo z internetnim raziskovalcem – Uporaba iskalnikov – Priljubljene strani
  • Elektronska pošta – Delovno okolje programa Outlook – Izdelava in pošiljanje novih sporočil – Priloge – Pregledovanje in urejanje prejetih sporočil – Odgovori in posredovanje prejetih sporočil – Stiki
  • Računalniške preglednice – Zagon programa Excel – Delovno okolje – Osnovni princip delovanja – Izdelava enostavne preglednice

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje programskih orodij udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • OBVLADOVANJE PODATKOV Z ACCESS-OM

   

  V vsakdanjem zasebnem in poslovnem življenju se pogosto srečujemo s kopico med seboj povezanih podatkov. Dokler je njihov obseg majhen, jih še lahko prosto spremljamo. Ko pa se njihovo število in kompleksnost začneta povečevati, se pogosto pojavi potreba po njihovem celovitejšem obvladovanju. Program Access, iz programske zbirke Microsoft Office, je odlično orodje za to. S pomočjo znanja, pridobljenega na našem seminarju, lahko pričnete postopoma izgrajevati vaš lasten, sebi prilagojen informacijski sistem, ki vam bo omogočil še hitrejše in uspešnejše delo. S pridobljenim znanjem si boste zgradili okvir za lažje in kvalitetnejše načrtovanje, odločanje, spremljanje, upravljanje in ukrepanje, bodisi v poslovnem bodisi domačem okolju.

  CILJI


  Dobiti vpogled nad Access-ovim načinom obvladovanja podatkov in spoznati elementarne pristope za izgradnjo informacijskega sistema. S pomočjo praktičnih primerov spoznati osnovne možnosti programa Access v takem obsegu, da je po končanem usposabljanju vsak udeleženec sposoben sam zgraditi in urejati enostavnejšo bazo podatkov za lastne potrebe.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno poznavanje računalniškega okolja Windows in dela z Excelovimi preglednicami.

   

  OBSEG SEMINARJA


  20 šolskih ur (4 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na začetku usposabljanja udeleženci dobijo nekaj osnovnih informacij o delovanju računalniških podatkovnih baz ter se seznanijo s pomenom njihovega dobrega načrtovanja še pred samim začetkom izgradnje. Nato se na praktičnem primeru izdelave baze podatkov za dobavnice in račune prikažejo vse pomembnejše možnosti uporabe programa Access. Začnemo s tabelami (Tables), katerim nato dodamo poizvedovalne tabele (Queries) ter izdelamo obrazce (Forms) za lažje delo. Zelo pomemben del so tudi poročila (Reports). Kot dodatna možnost za nekoliko zahtevnejše uporabnike se prikaže še pomen makrojev (Macros) in modulov (Modules), ki jih uporabljajo predvsem programerji. V zaključnem delu vsak udeleženec izdela enostavnejšo bazo podatkov za lastne potrebe.

  • Osnove dela – Podatkovne baze – Načrtovanje podatkovnih baz – Zagon programa in delovno okolje
  • Tabele – Izdelava – Vnos podatkov – Urejanje podatkov – Nastavitev polj – Primarni ključ – Dodajanje/brisanje polj – Indeksiranje – Veljavnostno pravilo za vnos
  • Poizvedbe – Izdelava – Dodajanje/odstranjevanje polj – Dodajanje/odstranjevanje omejitev
  • Obrazec – Izdelava – Urejanje – Oblikovanje
  • Poročila– Izdelava – Združevanje podatkov – Glava/noga – Oblikovanje
  • Ostalo – Tiskanje – Brisanje tabel, poizvedb, obrazcev, poročil – Uvoz/izvoz podatkov

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M5).

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |