• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • EXCEL NAPREDNI

   

  Osnovno znanje MS Excela pogosto ni dovolj za učinkovito obdelavo večje količine podatkov. Lahko se znajdemo pred na videz enostavnim problemom, vendar nam zmanjka znanja za njegovo rešitev oziroma za njegovo reševanje porabimo mnogo več časa, kot bi bilo potrebno. Poglobite vaše znanje Excela in uživajte v izkoriščanju možnosti, ki vam jih nudi.

   

  CILJI


  Samostojna izdelava zahtevnejših preglednic z uporabo različnih funkcij, uporaba predlog in makrojev pri delu, izdelava kompleksnih diagramov in grafikonov. Obdelava podatkov na večjem številu listov ter spoznavanje orodij za lažjo obdelavo večjih tabel.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnove dela z Excelovimi preglednicami in poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Začetno usklajevanje znanja Excela naredimo s tabelama za izračun prodajnih cen in pripravo cenika. Naprednejša orodja in tehnike dela se spoznajo skozi izdelavo preglednic za izračun zaslužka. Obsežno analizo rezultatov športnega tekmovanja, doseženo prodajo podrobno analiziramo z različnimi diagrami in grafikoni. Za obsežen obračun zmanjšanja vrednosti osnovnih sredstev uporabimo več listov znotraj delovnega zvezka in med njimi izvajamo različne matematične funkcije. Pripravimo (izdelamo) obrazec za izdelavo računa z avtomatičnim izračunavanjem vrednosti in zaščito pred nenamernim spreminjanjem.

  • Ponovitev osnov Excela – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje zvezkov – Vnos številk, besedila, datuma … – Krepko, ležeče – Velikost in oblika pisave – Oblika izpisa števil – Poravnava in spajanje celic – Vrivanje/brisanje vrstic in stolpcev – Obrobe – Premikanje – Kopiranje – Samozapolnjevanje
  • Naprednejše delo – Delo na več listih hkrati – Razvrščanje – Prenos podatkov med delovnimi zvezki
  • Funkcije – Relativno in absolutno naslavljanje – Samodejna vsota – Povprečje – Štetje – Minimum – Maksimum – Funkcija IF – Ugnezdene funkcije
  • Ostalo – Zaklepanje celic in zaščita lista – Razdelitev tabele – Zamrznitev glave/čela tabele – Skrivanje vrstic in stolpcev
  • Zahtevnejši diagrami in grafikoni – Izdelava – Posodobitev – Nastavitev in spreminjanje posameznih delov
  • Predloge – Uporaba - Izdelava – Sprememba
  • Makroji – Izdelava – Uporaba – Bližnjice za zagon
  • Naprednejše tiskanje – Glave in noge – Ponavljanje vrstic na vrhu lista

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M4).

   

 • OSNOVE DELA Z RAČUNALNIKOM

   

  Pisanje in urejanje besedila, iskanje informacij po spletu ter komuniciranje s pomočjo elektronske pošte so najbolj pogosta opravila, za katera se uporablja osebni računalnik v poslovnem in zasebnem okolju. Če k temu dodamo še osnove dela z operacijskim sistemom, pridobimo odlično podlago za uspešen začetek uporabe računalnika.

    

  CILJI


  Spoznati pomen operacijskega sistema ter se naučiti dela z mapami in datotekami. Samostojno pisati in urejati enostavnejše dokumente z Wordom. S pomočjo svetovnega spleta poiskati želene informacije ter pošiljati in pregledovati elektronsko pošto. Dobiti osnovni vpogled v delo z računalniškimi preglednicami.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Računalniško predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno.


  OBSEG SEMINARJA


  25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na seminarju udeleženci napišejo enostavno vabilo, katerega osnovno oblikujejo. V nadaljevanju izdelajo večje število različnih dopisov z vedno bolj zahtevnimi elementi in oblikovanji. Med drugim vanje vnesejo tabele, obrobe, slike … S pomočjo Windowsovega Raziskovalca naredijo svojo mapo na računalniku ter se naučijo pregledovati in urejati datoteke. Udeleženci s pomočjo interneta poiščejo večje število zanimivih informacij ter si za vajo izmenjujejo informacije in datoteke z ostalimi udeleženci seminarja preko elektronske pošte. Osnovni vpogled v računalniške preglednice udeleženci dobijo tako, da s pomočjo Excela izdelajo enostavni tabeli za vodenje prodaje in stroškov.

  • Operacijski sitem – Njegov pomen za delovanje računalnika – Delovno okolje – Delo z okni – Osnovne nastavitve – Nastavitve tiskalnika
  • Delo z mapami in datotekami – Struktura spominskih enot, map in podmap – Delo z Windowsovim Raziskovalcem – Izdelava map in podmap – Kopiranje, premikanje, preimenovanje in brisanje map ter datotek – Koš
  • Začetek dela z Wordom – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje dokumentov – Pisanje teksta in njegovo urejanje – Sprememba pogleda – Tiskanje dokumenta
  • Oblikovanje – Poravnava pisave – Krepko, ležeče, podčrtano – Velikost in oblika pisave – Velikost lista – Odmiki od robov – Razmik med vrsticami
  • Objekti– Vstavljanje tabele – Nastavitev širine stolpcev in vrstic – Oblikovanje tabele – Vstavljanje slik v dokument
  • Naprednejše delo – Tabulatorji – Številčenje strani – Obrobe in senčenje – Črkovalnik – Delo z več dokumenti hkrati
  • Internet – Osnovni princip delovanja interneta – Internet, svetovni splet (WWW) in elektronska pošta – Internet in varnost
  • Svetovni splet – Pomen in sestava spletnega naslova – Hiperpovezave – Delo z internetnim raziskovalcem – Uporaba iskalnikov – Priljubljene strani
  • Elektronska pošta – Delovno okolje programa Outlook – Izdelava in pošiljanje novih sporočil – Priloge – Pregledovanje in urejanje prejetih sporočil – Odgovori in posredovanje prejetih sporočil – Stiki
  • Računalniške preglednice – Zagon programa Excel – Delovno okolje – Osnovni princip delovanja – Izdelava enostavne preglednice

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje programskih orodij udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • EXCEL ZA ZAHTEVNE UPORABNIKE

   

  Ta delavnica je namenjena vsem tistim, ki v Excelu obdelujejo večje količine podatkov oziroma ga imajo zaradi njegove velike uporabne vrednosti pogosto na svojem računalniškem namizju. Povprečen uporabnik izkoristi le manjši del zmožnosti, ki jih ima na voljo MS Excel. V praksi se pokaže, da so to predvsem tiste, ki so namenjene vnosu in prikazu podatkov. Glavna dodana vrednost elektronskih preglednic pa je v obdelavi podatkov in njihovem izkoriščanju za različne potrebe. Delavnica nudi zbir veščin, ki vam bodo odprle neomejene možnosti na tem področju.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar močno uporabne zmožnosti programa Excel, ki nam lahko v veliki meri olajšajo in pospešijo delo s preglednicami.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnove dela z Excelovimi preglednicami in poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Osnova dela v preglednicah so vneseni podatki. Udeleženci spoznajo na delavnici vrsto orodij, ki lahko pripomorejo k njihovemu lažjemu in bolj natančnemu vnašanju. Za obdelavo večjih količin podatkov spoznajo vrtilne tabele in grafikone ter napredne filtre. Poleg nekaj osnovnih funkcij, ki so domače tudi manj veščim uporabnikom, jih Excel premore več sto. Udeleženci spoznajo kar nekaj izmed teh tudi na tej delavnici. Avtomatizaciji opravil so namenjeni makroji. Ker se vedno več podatkov obdeluje skupinsko, se na delavnici spoznajo z vrsto orodij, ki olajšajo tovrstna opravila.

  • Nadzor vnosa podatkov: nastavitev kriterijev vnosa podatkov – vnos sporočil, vezanih na vnos podatkov – združevanje podatkov v tabelo in določitev njene oblike – pogojno oblikovanje – številski formati po meri.
  • Funkcije: funkcije za datum in čas (TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR) – zaokroževanje števil (ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP) – SUMIF – statistične funkcije (COUNTIF, COUNTBLANK, RANK) – tekstovne funkcije (LEFT, RIGHT, MID, TRIM, CONCATENATE) – VLOOKUP – funkcije za upravljanje podatkovnih baz (DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE) – uporaba 3D-sklica – funkciji AND in OR.
  • Vrtilne tabele in grafikoni: izdelava – filtriranje in sortiranje podatkov v vrtilnih tabelah – združevanje podatkov.
  • Zahtevni diagrami in grafikoni: kombinirani grafikoni – sekundarna os – sprememba merila prikaza in enot – dodajanje slik v grafikon.
  • Napredni filtri: izdelava tabele s pogoji – različne možnosti prikaza filtriranih podatkov.
  • Makroji: izdelava – uporaba – bližnjice za zagon na traku ali orodni vrstici za hitri zagon.
  • Scenariji: izdelava – prikaz, spreminjanje in brisanje scenarijev – izdelava povzetka scenarija.
  • Ostalo: delo s poimenovanimi obsegi celic – uporaba posebnih možnosti lepljenja – povezovanje in uvažanje.
  • Skupinsko delo: sledenje spremembam – sprejemanje in zavračanje sprememb – dodajanje in urejanje komentarjev – skupna raba delovnega zvezka - primerjava in združevanje delovnih zvezkov – zaščita proti urejanju in pregledovanju – skrivanje formul.

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • WORD ZA ZAHTEVNE UPORABNIKE

   

  Word pozna vrsto uporabnih orodij, ki jih velika večina njegovih uporabnikov ne uporablja. Šele po tem, ko spoznajo kopico novih zmožnosti, ugotovijo, koliko časa so po nepotrebnem porabili za opravila, ki jih lahko poenostavimo in avtomatiziramo. Naredite korak naprej in se izpopolnite v poznavanju tega najbolj razširjenega programa za pisanje in urejanje besedil.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar zelo uporabne zmožnosti programa Word, ki nam lahko olajšajo in pospešijo delo pri nekoliko bolj kompleksnih dokumentih.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno pisanje in oblikovanje dokumentov z urejevalnikom besedila Word ter poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci spoznajo na seminarju uporabno vrednost predlog. Vnaprej pripravljen daljši dokument oblikujejo s slogi, katerih obliko nastavijo po lastnih željah, mu dodajo kazalo vsebine, ga razdelijo z odseki in jim dodelijo različne glave in noge, slikam in tabelam dodajo napise ter iz njih izdelajo kazalo napisov. Naučijo se izdelati in oblikovati kompleksno tabelo, v katero dodajo polja, izdelati obrazec in ga pripraviti za izpolnjevanje. Skupinskemu delu je namenjeno sledenje in pregledovanje, avtomatizaciji dela pa makroji ter napredno spajanje dokumentov.

  • Predloge: uporaba – izdelava – spreminjanje.
  • Slogi: izdelava – spreminjanje.
  • Kazala vsebine: izdelava – posodabljanje.
  • Tabele: uporaba slogov tabel – združevanje in delitev celic – sprememba robov, poravnave in usmerjenosti besedila – ponovitev naslovne vrstice – razvrščanje podatkov v tabeli – pretvorba besedila v tabelo in obratno.
  • Sklicevanje: dodajanje napisov – izdelava kazal napisov – dodajanje in urejanje sprotnih ter končnih opomb.
  • Polja: vnos polj – polja za izračun v tabelah – posodabljanje polj – zaklepanje/odklepanje polj.
  • Makroji: izdelava – uporaba – bližnjice za zagon.
  • Napredno spajanje dokumentov: filtriranje in razvrščanje vira podatkov – dodajanje pravil za spajanje.
  • Obrazci: vnos polj v obrazec – zaščita – uporaba.
  • Povezovanje in vdelovanje: hiperpovezave – izdelava povezave – posodabljanje in prekinitev povezave – vdelovanje – urejanje vdelanih objektov.
  • Sledenje in pregledovanje: sledenje spremembam – sprejemanje in zavračanje sprememb – dodajanje in urejanje komentarjev – primerjava in združitev dokumentov.
  • Varnost: zaščita dokumentov proti odpiranju – omejitev urejanja – odstranjevanje in sprememba gesla.
  • Odseki: dodajanje odsekov – brisanje odsekov – uporaba odsekov – različne glave in noge.

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Udeleženci spoznavajo delovanje posameznih ukazov in tehniko dela na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.

   

 • POWER POINT

   

  V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s potrebo čim bolj nazorne predstavitve podatkov oziroma informacij. Razumevanje podanih dejstev in s tem tudi uspešnost same predstavitve je v veliki meri odvisno od kakovosti izdelane predstavitve. Če si pri tem pomagamo s programom PowerPoint, ki nam poleg poenostavljenega pripravljanja posameznih diapozitivov nudi tudi veliko možnosti dinamičnih in zvočnih efektov, uspeh skoraj ne more izostati.

   

  CILJI


  Spoznati dobro prakso pri izdelavi predstavitev. Naučiti se uporabljati vse pomembnejše možnosti programskega orodja MS PowerPoint za samostojno izdelavo kompleksnih, dinamičnih predstavitev.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno pisanje in oblikovanje dokumentov z urejevalnikom besedila Word. Poznavanje Windowsovega Raziskovalca za delo z mapami in datotekami.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci se na začetku najprej seznanijo z delovnim okoljem programa PowerPoint ter dobro prakso pri izdelavi računalniških predstavitev. Nato se skozi vodeno izdelavo predstavitve za podjetje, ki se ukvarja z avtomobilsko prodajo, naučijo na posamezne diapozitive vključevati različne tekste (od naslovov do naštevanj), tabele, grafikone, slike … Ravno tako predstavitvi dodajo skupno ozadje ter ponavljajoči se tekst v glavi in nogi. Sledi priprava same računalniške diaprojekcije, kjer udeleženci nastavijo dinamiko in prehod dodajanja diapozitivov ter njihovih posameznih delov. Za lažjo izvedbo predstavitev spoznajo še možnosti dodajanja opomb, tiskanje predstavitev in njihovo pripravo v formatu, ki omogoča njen ogled na poljubnem računalniku. V zadnjem delu delavnice si udeleženci utrdijo pridobljeno znanje ob izdelavi lastne diaprojekcije za svoje poslovne ali zasebne potrebe.

  • Začetek dela s PowerPoint-om – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje predstavitev – Dobra praksa pri izdelavi predstavitev – Nastavitev pogledov
  • Izdelava diapozitivov – Vnaprej pripravljene oblike diapozitivov – Vnos in oblikovanje besedila – Tabele – Grafikoni – Slike – Organigrami
  • Oblikovanje – Barvne sheme – Uporaba vgrajenih predlog – Urejanje predlog (Matric) – Zamenjava vrstnega reda
  • Animacija – Prehodi med diapozitivi – Ročno/avtomatično vrtenje – Animacijske sheme – Dodajanje zvočnih učinkov
  • Tiskanje predstavitve – Pregled vseh možnosti – Tiskanje
  • Izvoz – Prikaz na spletu – Priprava za prikaz na računalniku brez naloženega PowerPointa

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M6).

   

 • TRIKI V WORDU

   

  Word pozna vrsto uporabnih orodij, katerih velika večina njegovih uporabnikov ne uporablja. Šele potem, ko spoznajo kopico novih zmožnosti, ugotovijo, koliko časa so po nepotrebnem porabili za opravila, ki jih je moč poenostaviti in avtomatizirati. Naredite korak naprej in se izpopolnite v poznavanju tega najbolj razširjenega programa za pisanje in urejanje besedil.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar močno uporabne zmožnosti programa Word, katere nam lahko močno olajšajo in pohitrijo delo pri nekoliko bolj kompleksnih dokumentih.

   

  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno pisanje in oblikovanje dokumentov z urejevalnikom besedila Word. Poznavanje Windowsovega Raziskovalca za delo z mapami in datotekami.


  OBSEG SEMINARJA


  5 šolskih ur (1 dan).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na seminarju udeleženci pripravijo in v praksi preizkusijo delovanje samopopravkov in samobesedil. V dokument vnesejo poljubno sliko, katero obrežejo ter ji nastavijo želeno velikost. Dopisu dodajo vodni žig s tekstom. Izdelajo predlogo za faks. Vnaprej pripravljen daljši dokument oblikujejo s slogi, ki jih udeleženci spremenijo po lastni želji, in mu dodajo kazalo vsebine. Sledi vodena izdelava makroja za avtomatično dodajanje podpisa, kateremu se dodeli tudi bližnjica za njegov hitrejši priklic ter izdelava makroja za lastne potrebe. Tematiko spajanja dokumentov udeleženci spoznajo skozi pripravo dokumenta za izpis nalepk za večje število naslovnikov.

  • Samopopravki – Nastavitev – Uporaba – Urejanje
  • Samobesedilo – Priprava besedila – Vnos
  • Slike – Vnos – Obrezovanje – Nastavitev velikosti – …
  • Vodni žig – Nastavitev in urejanje
  • Predloge – Uporaba – Izdelava – Spreminjanje
  • Slogi – Uporaba – Izdelava – Spreminjanje
  • Kazalo vsebine – Priprava naslovov – Izdelava kazala – Posodobitev kazal
  • Makroji – Izdelava – Uporaba – Bližnjice za zagon
  • Spajanje dokumentov – Priprava začetnega dokumenta – Izdelava, urejanje in filtriranje baze – Spajanje – Tiskanje spojenih dokumentov
  • Obrazci – Vnos polj v obrazec – Zaščita – Uporaba

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.

   

 • ECDL - OPISI IZPITNIH VSEBIN PO MODULIH

   

  Modul 1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT)


  Modul zahteva, da kandidat pozna osnovno fizično zgradbo osebnega računalnika in da razume nekatere osnovne koncepte IT, kot so pomnilnik in podatkovni pomnilnik, pomen računalniških aplikacij za družbo in uporabo podatkovnih omrežij v računalništvu. Kandidat mora razumeti, kako se sistemi IT pojavljajo v vsakdanjem življenju in kako lahko osebni računalniki vplivajo na zdravje. Kandidat se mora zavedati določenih varnostnih in pravnih zadev, ki so povezane z računalniki.

   

  UČNI NAČRT za Modul 1

   

  Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek


  Od kandidata se zahteva, da pokaže znanje in usposobljenost za uporabo osnovnih funkcij osebnega računalnika in operacijskega sistema. Kandidat se mora znajti v okolju z namiznim računalnikom. Znati mora organizirati datoteke ter mape in z njimi rokovati: jih kopirati, premikati in brisati. Kandidat mora pokazati znanje uporabe računalnikovih ikon in rokovanja z okni. Pokazati mora usposobljenost za uporabo iskalnih pripomočkov, preprostih načinov urejanja in upravljanja tiska, ki so na voljo v operacijskem sistemu.

   

  UČNI NAČRT za Modul 2

   

  Modul 3: Obdelava besedil


  Kandidat mora na osebnem računalniku pokazati znanje uporabe aplikacije za obdelavo besedil. Razumeti in znati mora opraviti osnovne postopke ustvarjanja, formatiranja in zaključevanja dokumenta in ga pripraviti za razpošiljanje. Kandidat mora pokazati usposobljenost za uporabo nekaterih naprednejših funkcij urejevalnika besedil, kot so ustvarjanje tabel, vključevanje slik in podob v dokument, prenašanje objektov in uporabo orodij za urejanje pošte.

   

  UČNI NAČRT za Modul 3

   

  Modul 4: Preglednice


  Kandidat mora razumeti osnovne koncepte preglednic in na osebnem računalniku pokazati zmožnost uporabe aplikacije za preglednice. Razumeti mora in znati opraviti osnovne, z nastavljanjem, formatiranjem in uporabo preglednic povezane postopke. Znati mora opraviti osnovne matematične in logične operacije, tako da uporabi osnovne formule in funkcije. Kandidat mora pokazati znanje uporabe nekaterih naprednejših funkcij aplikacije za delo s preglednicami, kakor so prenašanje objektov ter ustvarjanje grafov in diagramov.

   

  UČNI NAČRT za Modul 4

   

  Modul 5: Podatkovne baze


  Kandidat mora razumeti osnovne koncepte podatkovnih baz in pokazati znanje njihove uporabe na osebnem računalniku. Modul je razdeljen na dva dela: prvi del je preizkus znanja kandidata, da z uporabo standardnega programa razvije in načrtuje preprosto podatkovno bazo, v drugem delu pa se od kandidata zahteva, da zna pridobiti podatke iz obstoječe podatkovne baze z uporabo standardnega poizvedovalnega jezika ter orodij za izbor in razvrščanje, ki so na voljo v konkretnem primeru. Kandidat mora znati tudi izdelati in spreminjati poročilo.

   

  UČNI NAČRT za Modul 5

   

  Modul 6: Predstavitve


  Modul zahteva od kandidata znanje uporabe predstavitvenih orodij osebnega računalnika. Kandidat mora znati opraviti osnovna opravila, kot so ustvarjanje, formatiranje in priprava predstavitve za razpošiljanje in prikaz. Kandidat mora pokazati, da zna pripraviti različne predstavitve za različno publiko in za različne situacije. Znati mora uporabljati osnovne postopke uporabe grafike in diagramov ter obvladati različne predstavitvene efekte.

   

  UČNI NAČRT za Modul 6

   

  Modul 7: Podatki in komunikacije


  Ta izpit je razdeljen na dva dela. Prvi del, podatki, zahteva, da kandidat opravi osnovne naloge iskanja v omrežju z uporabo aplikacije za omrežno iskanje in razpoložljivega omrežnega iskalnika, da označi rezultate iskanja in da natisne omrežne strani ter poročila o iskanju. Drugi del, komunikacije, zahteva, da kandidat pokaže znanje uporabe programa za elektronsko pošto pri pošiljanju in prejemanju sporočil, prilaganju dokumentov ali datotek sporočilu in da zna z uporabo programa za elektronsko pošto nastaviti mape in kazala za sporočila ter z njimi rokovati.

   

  UČNI NAČRT za Modul 7

   

   

  AM3: Obdelava besedil – nadaljevalna stopnja


  Modul zahteva od kandidata poznavanje in obvladovanje zahtevnejših funkcij aplikacije za obdelavo besedil. Kandidat mora biti pri delu učinkovit in sposoben uporabljati zahtevnejša orodja. Znati mora izdelati, oblikovati in urejati zahtevne dokumente, ki poleg tekstovnega dela vsebujejo še tabele, različne grafične elemente ali slike. Ravno tako mora znati uporabljati orodja za delo z makro ukazi ter zahtevnejše funkcije, namenjene združevanju dokumentov, ki se nahajajo znotraj aplikacije za obdelovanje besedil.

   

  UČNI NAČRT za Modul AM3

   

  AM4: Preglednice – nadaljevalna stopnja


  Modul zahteva od kandidata obvladovanje zahtevnejših funkcij aplikacije za elektronske preglednice. Kandidat mora biti pri delu učinkovit in sposoben izdelati zahtevnejše preglednice. To pomeni, da mora znati dodajati in spreminjati številske, tekstovne in grafične elemente ter jih razvrščati, iskati in podatke medsebojno povezovati. Znati mora tudi izdelati in oblikovati zahtevne grafikone, uporabljati logične, statistične in matematične funkcije ter uporabljati razpoložljiva orodja za analizo in kontrolo podatkov ter sestaviti enostavne makro ukaze.

   

  UČNI NAČRT za Modul AM4

   

  AM5: Uporaba podatkovnih baz – nadaljevalna stopnja


  Modul zahteva od kandidata poznavanje ključnih konceptov zasnove in uporabe kompleksnih povezav za izdelavo naprednih podatkovnih baz in poročil. Kandidat mora biti sposoben razumeti ključne dejavnike, pomembne za razvoj in uporabo baz podatkov, poznati mora napredne možnosti za izdelavo tabel ter izdelati zahtevne relacijske povezave med njimi, oblikovati in izdelati zahtevnejše poizvedbe, izdelati obrazce z vgrajenimi kontrolniki in podobrazci, izdelati poročila z dodanimi izračuni in ostalimi elementi za učinkovito poročanje, ravno tako mora znati izboljšati produktivnost dela z vgradnjo makrov in ostalih orodij za povezavo in izmenjavo podatkov.

   

  UČNI NAČRT za Modul AM5

   

  AM6: Predstavitve – nadaljevalna stopnja


  Modul zahteva, da kandidat razume pomen načrtovanja in uporabe celostne podobe pri izdelavi napredne diaprojekcije ter pri njeni izdelavi upošteva tudi sestavo ciljnega občinstva. Znati mora izdelati in spreminjati predloge in ozadja diapozitivov, dodajati in oblikovati slike, organigrame … uporabljati napredne možnosti pri oblikovanju in urejanju grafikonov, dodajati filmske in zvočne posnetke, uporabiti različne možnosti za povezovanje podatkov, izdelati diaprojekcijo po meri, nadzorovati njeno izvajanje in poznati napredne nastavitvene možnosti programa.

   

  UČNI NAČRT za Modul AM6

   

   

  ECDL CAD: 2D računalniško podprto risanje


  Modul zahteva, da kandidat pokaže usposobljenost za uporabo nekaterih standardnih možnosti CAD aplikacij za izdelavo in delo z objekti in elementi v 2D načinu. Kandidat mora biti sposoben spreminjati lastnosti in dimenzije objektov, pripraviti izdelek za tiskanje/risanje in ga tudi natisniti/izrisati. Ravno tako mora pokazati usposobljenost za uporabo nekaterih bolj zahtevnih možnosti CAD aplikacij, kot je na primer vstavljanje objektov iz drugih aplikacij.

   

  UČNI NAČRT za Modul CAD

   

 • TRIKI V EXCELU

   

  Namen tega usposabljanja je, da se osebe, katerim je Excel že postal vsakodnevno nenadomestljivo orodje, spoznajo z nekaterimi dodatnimi in v praksi manj uporabljanimi možnostmi za predstavitev in analizo podatkov. Za vas smo pripravili koristen nabor znanj, ki vas bodo popeljala do novih dimenzij uporabnosti tega priljubljenega orodja.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar močno uporabne zmožnosti programa Excel, katere nam lahko v veliki meri olajšajo in pohitrijo delo pri obdelavi in predstavitvi večje količine podatkov.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Izdelava in oblikovanje zahtevnejših preglednic s pomočjo programskega orodja MS Excel. Poznavanje Windowsovega Raziskovalca za delo z mapami in datotekami.


  OBSEG SEMINARJA


  5 šolskih ur (1 dan).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci seminarja razvrstijo podatke z daljšega seznama podjetij po različnih kriterijih. Filtriranje in izdelovanje poročil delne vsote spoznavajo skozi obdelavo kompleksne tabele evidence prodaje pijač. S pomočjo vrtilnih tabel analizirajo plače v kadrovski evidenci. Za večjo preglednost označijo izstopajoče podatke v evidenci prodaje pijač. Na seznamu zaposlenih imena in priimke iz dveh ločenih stolpcev združijo v enega ter ločijo poštno številko iz podatka, kjer je le-ta prikazana skupaj z nazivom pošte …

  • Razvrščanje podatkov – Osnovno – Napredno
  • Filtriranje podatkov – Samodejen filter – Napredno filtriranje – Filtriranje s prenosom podatkov
  • Delne vsote – Priprava podatkov – Izdelava poročila delnih vsot – Nastavitev različnih možnosti
  • Vrtilne tabele – Izdelava – Oblikovanje – Naknadno spreminjanje parametrov
  • Pogojno oblikovanje – Uporaba obstoječih možnosti – Izdelava lastnih slogov
  • Ostalo – Pisanje na več listov hkrati – Iskanje cilja – Posebno lepljenje – Združevanje/razdruževanje celic z besedilom – Odstranjevanje dvojnikov

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.

   

 • OBVLADOVANJE PODATKOV Z ACCESS-OM

   

  V vsakdanjem zasebnem in poslovnem življenju se pogosto srečujemo s kopico med seboj povezanih podatkov. Dokler je njihov obseg majhen, jih še lahko prosto spremljamo. Ko pa se njihovo število in kompleksnost začneta povečevati, se pogosto pojavi potreba po njihovem celovitejšem obvladovanju. Program Access, iz programske zbirke Microsoft Office, je odlično orodje za to. S pomočjo znanja, pridobljenega na našem seminarju, lahko pričnete postopoma izgrajevati vaš lasten, sebi prilagojen informacijski sistem, ki vam bo omogočil še hitrejše in uspešnejše delo. S pridobljenim znanjem si boste zgradili okvir za lažje in kvalitetnejše načrtovanje, odločanje, spremljanje, upravljanje in ukrepanje, bodisi v poslovnem bodisi domačem okolju.

  CILJI


  Dobiti vpogled nad Access-ovim načinom obvladovanja podatkov in spoznati elementarne pristope za izgradnjo informacijskega sistema. S pomočjo praktičnih primerov spoznati osnovne možnosti programa Access v takem obsegu, da je po končanem usposabljanju vsak udeleženec sposoben sam zgraditi in urejati enostavnejšo bazo podatkov za lastne potrebe.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno poznavanje računalniškega okolja Windows in dela z Excelovimi preglednicami.

   

  OBSEG SEMINARJA


  20 šolskih ur (4 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na začetku usposabljanja udeleženci dobijo nekaj osnovnih informacij o delovanju računalniških podatkovnih baz ter se seznanijo s pomenom njihovega dobrega načrtovanja še pred samim začetkom izgradnje. Nato se na praktičnem primeru izdelave baze podatkov za dobavnice in račune prikažejo vse pomembnejše možnosti uporabe programa Access. Začnemo s tabelami (Tables), katerim nato dodamo poizvedovalne tabele (Queries) ter izdelamo obrazce (Forms) za lažje delo. Zelo pomemben del so tudi poročila (Reports). Kot dodatna možnost za nekoliko zahtevnejše uporabnike se prikaže še pomen makrojev (Macros) in modulov (Modules), ki jih uporabljajo predvsem programerji. V zaključnem delu vsak udeleženec izdela enostavnejšo bazo podatkov za lastne potrebe.

  • Osnove dela – Podatkovne baze – Načrtovanje podatkovnih baz – Zagon programa in delovno okolje
  • Tabele – Izdelava – Vnos podatkov – Urejanje podatkov – Nastavitev polj – Primarni ključ – Dodajanje/brisanje polj – Indeksiranje – Veljavnostno pravilo za vnos
  • Poizvedbe – Izdelava – Dodajanje/odstranjevanje polj – Dodajanje/odstranjevanje omejitev
  • Obrazec – Izdelava – Urejanje – Oblikovanje
  • Poročila– Izdelava – Združevanje podatkov – Glava/noga – Oblikovanje
  • Ostalo – Tiskanje – Brisanje tabel, poizvedb, obrazcev, poročil – Uvoz/izvoz podatkov

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M5).

   

 • VSE KAR BI MORALI VEDETI O INTERNETU, SVETOVNEM SPLETU IN ELEKTRONSKI POŠTI

   

  V današnjem času je pravočasna in natančna informacija, tako v poslovnem okolju kot tudi v zasebnem življenju, strateškega pomena. Nepregledna množica informacij s celega sveta nam je na voljo vseh 24 ur dneva. Naučite se jih iskati in uporabljati ter aktivno sodelujte v informacijskem svetu interneta (elektronska pošta, svetovni splet, prenos dokumentov …).

   

  CILJI


  S pomočjo svetovnega spleta poiskati želene informacije ter pošiljati in pregledovati elektronsko pošto. Seznaniti se s potencialnimi nevarnostmi, ki nam jih prinaša internet, in možnostmi za njihovo omejevanje.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Računalniško predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno. Seminar je primeren tako za čiste začetnike, kot tudi za tiste, ki bi želeli svoje znanje iz tega področja sistematično urediti in po potrebi nadgraditi.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na začetku se udeleženci spoznajo s pojmom interneta in z najpogostejšimi možnostmi za njegov priklop. Potem, ko razložimo razliko med internetom, svetovnim spletom in elektronsko pošto, pristopimo k spoznavanju svetovnega spleta. Nekaj teoretičnih izhodišč, podkrepljenih s praktičnimi primeri, pripomore udeležencem k učinkoviti izrabi spletnih iskalnikov in brskalnikov za iskanje informacij. Po uvodnem vodenem delu udeleženci samostojno poiščejo večje število za njih zanimivih informacij. Ob začetku dela z elektronsko pošto se udeleženci seznanijo z načinom pridobitve in nastavitve računa za elektronsko pošto. Nato ob vodenih primerih večkrat pošljejo in prejmejo elektronska sporočila z različnimi dodanimi elementi.

  • Internet – Osnovni princip delovanja interneta – Priklop na internet – Internet, svetovni splet (WWW) in elektronska pošta – Internet in varnost
  • Svetovni splet – Pomen in sestava spletnega naslova – Hiperpovezave – Delo z internetnim raziskovalcem – Uporaba iskalnikov – Priljubljene strani
  • Elektronska pošta – Delovno okolje programa Outlook – Odpiranje in nastavitev elektronskega naslova – Izdelava in pošiljanje novih sporočil – Priloge – Pregledovanje in urejanje prejetih sporočil – Odgovori in posredovanje prejetih sporočil – Stiki
  • Internet in varnost – Digitalno potrdilo – Elektronsko bančništvo – E-davki – Računalniški virusi – Požarni zid

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje programskih orodij udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci vadijo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M7).

   

 • IZDELOVANJE RAVNINSKIH NAČRTOV (2D)

   

  Vam stranke pošiljajo tehnične načrte v elektronski obliki pa jih ne znate urejati? Za risanje načrtov še vedno uporabljate ravnilo in svinčnik? Zadnji čas je, da se udeležite našega seminarja za izdelovanje ravninskih načrtov z računalniškim programom AutoCad. Na seminarju boste izdelali in izrisali lasten ravninski načrt.

  CILJI


  Samostojna izdelava in urejanje zahtevnejših ravninskih načrtov (2D) s programom AutoCAD, njihova priprava za izris in sam izris na papir.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Poznavanje osnov računalništva in tehničnega risanja.


  OBSEG SEMINARJA


  50 šolskih ur (10 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci se na začetku seznanijo z delovnim okoljem AutoCAD-a. V nadaljevanju skozi risanje novih in dorisovanje že obstoječih risb spoznajo vse pomembnejše ukaze za risanje in urejanje 2D risb. Zelo natančno spoznajo delo z risalnimi ravninami, kotiranje, šrafiranje, delo z bloki in atributi, pisanje teksta … Ravno tako se udeleženci naučijo pripraviti risbo za izris na papir in jo tudi izrisati. V zaključnem delu vsak udeleženec prinese svoj tehnični načrt, katerega z računalnikom samostojno nariše ter ob zaključku izriše na papir.

  • Osnove dela z AutoCAD-om – Osnovne informacije o programu – Zagon programa in delovno okolje – Različne možnosti aktiviranja ukazov – Uporaba predlog – Nastavitve v programu – Risalne ravnine – Natančno risanje
  • Risanje – Črte – Konstrukcijske črte – Krogi – Loki – Pravokotniki – Elipse – Mnogokotniki – Točke – Črtovja – Kolobarji – Krivulje
  • Besedila – Izbiranje, priprava in urejanje slogov – Pisanje besedil – Urejanje besedil
  • Šrafure – Različne možnosti izbora površin za šrafiranje – Nastavitev lastnosti – Šrafiranje – Spreminjanje lastnosti
  • Urejanje – Brisanje – Rezanje – Podaljševanje – Delanje vzporednic – Zaokroževanje in posnetje – Premikanje – Kopiranje – Zrcaljenje – Zasuk – Razmnoževanje – Spreminjanje velikosti …
  • Delo z bloki – Izdelava notranjih in zunanjih blokov – Izdelava in uporaba atributov – Vnos blokov – Izvoz atributov
  • Kotiranje – Osnove kotiranja – Vrste kot – Kotirni slogi – Kotirne spremenljivke – Naknadno spreminjanje kot
  • Izrisovanje risbe – Modelni in papirni način dela – Izdelava papirne postavitve – Nastavitev meril – Nastavitev debelin izrisanih črt – Izris na papir

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL – CAD izpita.

   

 • IZDELOVANJE PROSTORSKIH RISB (3D)

   

  Ali je prišel čas, ko je smiselno vaše znanje ravninskega risanja nadgraditi? S prostorskimi risbami si lahko pripravite odlično podlago za CNC izdelavo izdelkov, svoje zamisli in ideje pa lahko v prostoru dosti bolj nazorno predstavite … da o vtisu, ki ga s prostorskim prikazom projektov pustite pri vaših strankah, niti ne zgubljamo besed.

  CILJI


  Samostojna izdelava in urejanje prostorskih risb (3D) s programom AutoCAD, njihova priprava za izris in sam izris na papir.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Dobro poznavanje ravninskega risanja (2D).


  OBSEG SEMINARJA


  25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Po začetnem spoznavanju bistvenih razlik med prostorskim in ravninskim risanjem se udeleženci seznanijo z različnimi možnostmi pogleda na prostorske objekte. V nadaljevanju skozi risanje večjega števila tehničnih risb spoznajo vse pomembnejše tehnike in ukaze za risanje ter urejanje 3D risb. Za bolj realistično predstavitev 3D objektov jim dodajo material, nastavijo osvetlitev in jih osenčijo. Ker brez kotiranja tudi tukaj pogosto ne gre, si ogledamo razpoložljive možnosti ter se naučimo pripraviti risbo za izris na papir. V zaključnem delu udeleženci narišejo svoje lastne 3D načrte.

  • Osnove 3D risanja z AutoCAD-om – Kratka uskladitev predznanja – Možnosti 3D risanja – Prilagoditev AutoCAD-ovega delovnega okolja – Pogledi na prostorske objekte
  • Risanje osnovnih polnih likov – Kvadri – Krogle – Stožci – Cilindri – Klini – Torusi
  • Risanje polnih likov z višanjem – Združitev ploskve za dvig – Dvig po liniji – Dvig po krivulji
  • Risanje polnih likov z vrtenjem – Priprava osnovnega lika – Vrtenje okoli osi
  • Obdelava polnih teles – Union – Subtract – Intersect – Interference – Slice
  • Risanje osnovnih plaščnih likov – 2D Solid – 3D Face – Box – Wedge – Pyramid – Cone – Sphere – Dome – Dish – Torus – Edge – 3D Mesh
  • Risanje plaščnih likov z vrtenjem – Priprava osnovnega lika – Vrtenje okoli osi
  • Urejanje ploskev in objektov – Extrude face – Move faces – Offset faces …
  • Koordinatni sistem – Možnosti uporabe – Optimalne nastavitve
  • Urejanje risbe – Brisanje – Premikanje – Sukanje – Razmnoževanje – Zrcaljenje …
  • Senčenje – Določitev materiala objektom – Postavitev luči – Nastavitev ozadja – Kakovost prikaza – Senčenje
  • Kotiranje v 3D
  • Izrisovanje risbe – Posebnosti za 3D objekte – Priprava risbe za izris – Izris na papir

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehnike dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • ECDL - European Computer Driving Licence
  EVROPSKO RAČUNALNIŠKO SPRIČEVALO

  Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 170 državah v Evropi in po svetu. Do zdaj se je v program ECDL vključilo že več kot 12 milijonov kandidatov v 148 državah. Med drugim je ECDL močno razširjen tudi pri vseh naših sosedah. Tako so recimo, do vključno prve četrtine leta 2012, v Italiji izdali že več kot 1.900.000 različnih indeksov ECDL, v Avstriji 486.000, na Madžarskem 412.000 in celo na Hrvaškem okoli 57.000.

   

  V upravah in družbah držav Evropske skupnosti je ECDL priznan standard za uporabnike osebnih računalnikov za delo s pisnimi, računskimi, predstavitvenimi datotekami ter bazami, informacijami in komunikacijami v mrežah … AGORA d. o. o. je pooblaščeni ECDL testni center, v katerem se lahko usposobite in pridobite indeks ter opravljate praktične testne naloge. Do sedaj smo izdali že več kot 2.600 indeksov in izvedli več kot 12.000 izpitov ECDL.


  Uporabniki, nevešči uporabe računalnika, večkrat rešujejo probleme s pomočjo drugih ali pa za dosego želenih ciljev porabijo veliko časa, kar za podjetje pomeni velike skrite stroške. Različne analize v Italiji, na Norveškem, v Veliki Britaniji, na Irskem in še v nekaterih drugih državah so pokazale, da zaradi neučinkovite uporabe računalnika tretjina zaposlenih izgubi povprečno 2 uri in 51 minut tedensko, kar znese letno 140 delovnih ur.

  Z izvedenim usposabljanjem in opravljenimi praktičnimi nalogami oziroma testi postaneta funkcionalna pismenost in informacijsko-računalniško znanje s spretnostmi zaposlenih primerljiva po področjih, ne glede na vrsto računalniške in programske opreme, ter uporabna in priznana v mnogih državah sveta.

   

  OSNOVNI PROGRAM


  Osnovna področja oziroma moduli nalog za delo z osebnim računalnikom:

  • Modul1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT)
  • Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek
  • Modul 3: Obdelava besedil
  • Modul 4: Preglednice
  • Modul 5: Podatkovne baze
  • Modul 6: Predstavitve
  • Modul 7: Podatki in komunikacije

   

  NAPREDNI PROGRAM

   

  Napredni program obsega štiri med seboj neodvisna spričevala:

  • AM3: Obdelava besedil – nadaljevalna stopnja
  • AM4: Preglednice – nadaljevalna stopnja
  • AM5: Uporaba podatkovnih baz – nadaljevalna stopnja
  • AM6: Predstavitve – nadaljevalna stopnja

   

  CAD PROGRAM

   

  • ECDL CAD - za izkazovanje naprednejših znanj ravninskega (2D) tehničnega risanja pri računalniško podprtem konstruiranju (CAD).

   

  Izpit ECDL se opravlja v verificirani računalniški učilnici testnega centra, pod nadzorom pooblaščenega preizkuševalca. Pogoj za pristop k izpitu je veljaven indeks ECDL, ki vam ga izstavi testni center.

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |