Znanje sejemo že 27 let

  Od leta 1989 dalje z našimi razvojnimi, svetovalnimi in izobraževalnimi storitvami spodbujamo ustvarjalen razvoj odraslih.   Sprejemanje in podajanje inf...

Učinkovit tim

  Ko izhajamo iz načel in meril odličnosti EFQM in modelov Clausa Møllerja, zelo hitro transformiramo heterogeno skupino v usklajen tim.   Vodenje ljudi za...

Odlično podjetje

  Managerjem v pomoč za hitrejše uveljavljanje poslanstva, vizije in poslovnih ciljev ter za učinkovito obvladovanje sprememb.   V različnih oblikah indivi...

 • Znanje sejemo že 27 let

 • Učinkovit tim

 • Odlično podjetje

Print E-mail

OBVLADOVANJE PODATKOV Z ACCESS-OM 

 

V vsakdanjem zasebnem in poslovnem življenju se pogosto srečujemo s kopico med seboj povezanih podatkov. Dokler je njihov obseg majhen, jih še lahko prosto spremljamo. Ko pa se njihovo število in kompleksnost začneta povečevati, se pogosto pojavi potreba po njihovem celovitejšem obvladovanju. Program Access, iz programske zbirke Microsoft Office, je odlično orodje za to. S pomočjo znanja, pridobljenega na našem seminarju, lahko pričnete postopoma izgrajevati vaš lasten, sebi prilagojen informacijski sistem, ki vam bo omogočil še hitrejše in uspešnejše delo. S pridobljenim znanjem si boste zgradili okvir za lažje in kvalitetnejše načrtovanje, odločanje, spremljanje, upravljanje in ukrepanje, bodisi v poslovnem bodisi domačem okolju.

 

PRIMERI VAJ KATERE DELAJO UDELEŽENCI DELAVNICE

 

 

Obvladovanje podatkov z Access-om

Obvladovanje podatkov z Access-om

Obvladovanje podatkov z Access-om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CILJI


Dobiti vpogled nad Access-ovim načinom obvladovanja podatkov in spoznati elementarne pristope za izgradnjo informacijskega sistema. S pomočjo praktičnih primerov spoznati osnovne možnosti programa Access v takem obsegu, da je po končanem usposabljanju vsak udeleženec sposoben sam zgraditi in urejati enostavnejšo bazo podatkov za lastne potrebe.


PRIČAKOVANO PREDZNANJE 

 

Osnovno poznavanje računalniškega okolja Windows in dela z Excelovimi preglednicami.

 

OBSEG SEMINARJA


20 šolskih ur (4 dni po 5 šolskih ur dnevno).


OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


Na začetku usposabljanja udeleženci dobijo nekaj osnovnih informacij o delovanju računalniških podatkovnih baz ter se seznanijo s pomenom njihovega dobrega načrtovanja še pred samim začetkom izgradnje. Nato se na praktičnem primeru izdelave baze podatkov za dobavnice in račune prikažejo vse pomembnejše možnosti uporabe programa Access. Začnemo s tabelami (Tables), katerim nato dodamo poizvedovalne tabele (Queries) ter izdelamo obrazce (Forms) za lažje delo. Zelo pomemben del so tudi poročila (Reports). Kot dodatna možnost za nekoliko zahtevnejše uporabnike se prikaže še pomen makrojev (Macros) in modulov (Modules), ki jih uporabljajo predvsem programerji. V zaključnem delu vsak udeleženec izdela enostavnejšo bazo podatkov za lastne potrebe.

 • Osnove dela – Podatkovne baze – Načrtovanje podatkovnih baz – Zagon programa in delovno okolje
 • Tabele – Izdelava – Vnos podatkov – Urejanje podatkov – Nastavitev polj – Primarni ključ – Dodajanje/brisanje polj – Indeksiranje – Veljavnostno pravilo za vnos 
 • Poizvedbe – Izdelava – Dodajanje/odstranjevanje polj – Dodajanje/odstranjevanje omejitev
 • Obrazec – Izdelava – Urejanje – Oblikovanje
 • Poročila – Izdelava – Združevanje podatkov – Glava/noga – Oblikovanje 
 • Ostalo – Tiskanje – Brisanje tabel, poizvedb, obrazcev, poročil – Uvoz/izvoz podatkov
*  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


KAJ PRIDOBITE?

 

 • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
 • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa. 
 • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
 • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
 • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
 • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.
 • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M5).

 

 

 

 
AGORA d.o.o. - Parmova 53 - 1000 Ljubljana - Tel: 01/280-16-20 - Email: agora@agora.si
(C) 2018 - AGORA d.o.o.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information