Znanje sejemo že 27 let

  Od leta 1989 dalje z našimi razvojnimi, svetovalnimi in izobraževalnimi storitvami spodbujamo ustvarjalen razvoj odraslih.   Sprejemanje in podajanje inf...

Učinkovit tim

  Ko izhajamo iz načel in meril odličnosti EFQM in modelov Clausa Møllerja, zelo hitro transformiramo heterogeno skupino v usklajen tim.   Vodenje ljudi za...

Odlično podjetje

  Managerjem v pomoč za hitrejše uveljavljanje poslanstva, vizije in poslovnih ciljev ter za učinkovito obvladovanje sprememb.   V različnih oblikah indivi...

  • Znanje sejemo že 27 let

  • Učinkovit tim

  • Odlično podjetje

BREZPLAČNE 50-urne RAČUNALNIŠKE DELAVNICE

 

ORODJA ZA SPLETNO POSLOVANJE V PRIHODNOSTI
(elektronska pošta, spletne shrambe, Googlovi dokumenti in preglednice, Skype, Facebook)

DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA
(Windows, Raziskovalec, Word, Excel, internet in elektronska pošta)

DIGITALNI NAČRTI SO TEMELJ SODOBNE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
(risanje 2D-načrtov s programom AutoCAD)

 

RAČUNALNIŠKO PREDZNANJE ZA UDELEŽBO NA DELAVNICAH NI POTREBNO!

 

Usposabljanja so namenjena zaposlenim, predvsem starejšim od 45 let, ki imajo manj kot štiriletno srednjo šolo in so manj usposobljeni ter si želijo izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter zaradi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Delavnice potekajo 10 dni po 5 šolskih ur v dopoldanskem ali popoldanskem času.

Udeležba na delavnicah je za udeležence brezplačna, saj ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

ECDL – znanje za vse življenje

 

ECDL

Pri delu, v službi ali doma se pri uporabi informacijske tehnologije dnevno srečujemo s težavami. Uporabniki, nevešči uporabe računalnika, večkrat rešujejo probleme s pomočjo drugih, kar za podjetje pomeni skrite stroške.

Analize v Italiji, na Norveškem, v Veliki Britaniji in na Irskem so pokazale, da zaradi neučinkovite uporabe računalnika tretjina zaposlenih izgubi 2 uri in 51 minut tedensko (letno približno 140 delovnih ur).

 

Več informacij.

 

DIJAKI in ŠTUDENTI

 

ECDL vam pomaga do boljšega učnega uspeha in zaposlitve.

Dijaki in študenti, izkoristite brezplačno pripravo na izpite, tako prihranite 480 EUR, in pridobite spričevalo ECDL Start za samo 174 EUR.

Spričevalo ECDL je priznano v več kot 170 državah v Evropi in po svetu. Do zdaj se je v program ECDL vključilo že več kot 12 milijonov kandidatov v 148 državah. Med drugim je ECDL močno razširjen tudi pri vseh naših sosedah. Tako so, recimo, do vključno prve četrtine leta 2012 v Italiji izdali že več kot 1.900.000 različnih indeksov ECDL, v Avstriji 486.000, na Madžarskem 412.000 in celo na Hrvaškem okoli 57.000.

V družbi AGORA smo do sedaj izdali že več kot 2.600 indeksov in izvedli več kot 12.000 izpitov ECDL.

Ali na osnovi teh podatkov lahko še dvomite o smiselnosti in koristnosti vključitve v program ECDL?

AGORA d.o.o. - Parmova 53 - 1000 Ljubljana - Tel: 01/280-16-20 - Email: agora@agora.si
(C) 2018 - AGORA d.o.o.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information