Znanje sejemo že 27 let

  Od leta 1989 dalje z našimi razvojnimi, svetovalnimi in izobraževalnimi storitvami spodbujamo ustvarjalen razvoj odraslih.   Sprejemanje in podajanje inf...

Učinkovit tim

  Ko izhajamo iz načel in meril odličnosti EFQM in modelov Clausa Møllerja, zelo hitro transformiramo heterogeno skupino v usklajen tim.   Vodenje ljudi za...

Odlično podjetje

  Managerjem v pomoč za hitrejše uveljavljanje poslanstva, vizije in poslovnih ciljev ter za učinkovito obvladovanje sprememb.   V različnih oblikah indivi...

  • Znanje sejemo že 27 let

  • Učinkovit tim

  • Odlično podjetje

Print E-mail

NAČELA DELOVANJA

 

 

NAČELA in merila modela odličnosti EFQM, praktičnega vodenja Clausa Møllerja ter moderiranja in nevrolingvističnega programiranja so naši temelji partnerstva z vsako organizacijo, ki jih prepletamo z aktivnimi oblikami sodelovanj za učinkovit osebni ali skupni poslovni razvoj.

 

ZATO:

 

1. Partnerstvo je integralni del poslanstva, vizije in poslovne strategije organizacije
Menedžment organizacije je aktivni člen uveljavljanja poslovnih ciljev organizacije v vseh oblikah razvoja in uveljavljanja sprememb.

 

2. Partnerstvo je stalni proces

Partnerstvo je proces, ki se stalno nadgrajuje. Proces je razdeljen na podprocese, kjer ima vsak svoje cilje, vsebine, metode motiviranja in izvedbe ter roke, in sicer od načrta, izvedbe, preveritve do dopolnitve.

 

3. Partnerstvo vključuje vse zaposlene
V partnerstvo vključujemo vse zaposlene, ki stalno razvijajo kompetence in lažje prevzemajo aktivno vlogo pri izvajanju sprememb. To je še posebej pomembno, ko želimo doseči boljše finančne rezultate, izboljšati kvaliteto procesov, storitev in izdelkov, spremeniti navade in običaje, izboljšati komunikacijo in sodelovanje.

 

4. Partnerstvo spodbuja razvojne spremembe
Sodelovanje prinaša nova znanja in veščine, ki dvigajo željo po spremembi odnosov in vedenja. Pri vsakem sodelovanju posredujemo orodja in metode, ki jih lahko udeleženci takoj uporabijo.

 

5. Partnerja uskladita cilje, vsebine in metode podprocesov
Menedžment usklajuje načrtovanje ter sodeluje v izvajanju in dopolnjevanju podprocesov. S svojim zgledom in aktivno vlogo spreminja navade in vedenje.

 

6. Partnerstvo navdušuje sodelujoče
Z zgledom vodilnih ter z aktivnimi oblikami sodelovanja navdušujemo in motiviramo udeležence v izpopolnjevanje neučinkovitih postopkov in odnosov. Uporabljamo različne načine posredovanja znanj, informacij ali veščin, da sodelujoče čim prej navdušimo za razvoj.

 

7. Partnerstvo se zelo prilagaja potrebam udeležencev
V vseh oblikah sodelovanj z udeleženci, upoštevamo njihovo strokovnost, se prilagodimo njihovim potrebam ter jih prilagodimo osebnim in skupnim poslovnim ciljem.

 

8. Vsebine partnerstva so razumljive in celovite za vse udeležence

Razumljivost partnerskih vsebin ustno ali pisno podajamo tako, da so s strani strokovnjakov kot tudi laikov sprejete brez zadržkov. Vsebine se obravnavajo celovito z različnimi sporočilnimi sredstvi (ustno, pisno, elektronsko, demonstracijsko, z igro vlog …) in med sodelovanjem spodbujajo k nadaljnjemu razvoju.

 

9. Partnerstvo pozitivno vpliva na zasebno in poslovno življenje udeleženih
Partnersko sodelovanje dviguje osebno kvaliteto življenja in dela vsakega udeleženca in poslovne organizacije. Informacije, znanja in veščine so uporabne v zasebnem in poslovnem življenju.

 

10. Partnerstvo je vseživljenjsko učenje udeležencev
V partnerstvu stalno razvijamo ključne kompetence vseživljenjskega učenja. Poseben poudarek dajemo kompetencam samoiniciativnosti in podjetnosti, učenju učenja ter razvoju socialnih kompetenc in digitalne pismenosti.

 

 

 
AGORA d.o.o. - Parmova 53 - 1000 Ljubljana - Tel: 01/280-16-20 - Email: agora@agora.si
(C) 2018 - AGORA d.o.o.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information