Znanje sejemo že 27 let

  Od leta 1989 dalje z našimi razvojnimi, svetovalnimi in izobraževalnimi storitvami spodbujamo ustvarjalen razvoj odraslih.   Sprejemanje in podajanje inf...

Učinkovit tim

  Ko izhajamo iz načel in meril odličnosti EFQM in modelov Clausa Møllerja, zelo hitro transformiramo heterogeno skupino v usklajen tim.   Vodenje ljudi za...

Odlično podjetje

  Managerjem v pomoč za hitrejše uveljavljanje poslanstva, vizije in poslovnih ciljev ter za učinkovito obvladovanje sprememb.   V različnih oblikah indivi...

  • Znanje sejemo že 27 let

  • Učinkovit tim

  • Odlično podjetje

Print E-mail

PODJETNOST IN POSLOVNA ODLIČNOST EFQM

 

Za organizacijo, ki želi dvigniti poslovanje na višji nivo – še bolj razširiti podjetnost, uveljaviti osebno in družbeno odgovornost ali vstopiti v svet poslovne odličnosti EFQM. Za osebe, ki želijo razvijati lastne ključne kompetence za vseživljenjsko učenje na področjih socialnih in državljanskih kompetenc ter samoiniciativnosti in podjetnosti. 

 

CILJI


Pridobiti vpogled in spodbude za učinkovito delovanje in povezanost podjetnosti s poslovno odličnostjo EFQM.

  

PRIČAKOVANA AKTIVNOST (PRISPEVEK) UDELEŽENCEV


Potreba sodelujočih in organizacij za pospešen osebni in skupni poslovni razvoj.

 

OBSEG DELAVNICE


4 ure.


OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV


Podjetnost doma in v poslu – samoiniciativnost v ustvarjalnosti, inovativnosti, sprejemanju tveganj ter samoorganiziranje, motiviranje, načrtovanje, analiziranje, vodenje, delegiranje in sporazumevanje v teoriji in lastni praksi.

Poslovna odličnost EFQM za pospešen razvoj – načela in merila EFQM, ocena stanja, nadaljnji koraki pri sebi in v okolici. Udeleženci spoznajo načela in merila modela EFQM. Spoznajo pomen usmerjenosti v rezultate, osredotočenosti na odjemalca, voditeljstvo in stanovitnost namena, upravljanje na podlagi procesov in dejstev, pomembnost razvoja in vključevanja zaposlenih, načelo stalnosti učenja, inoviranja in izboljševanja ter razvijanja partnerstva z družbeno odgovornostjo organizacije. Merila (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi ter ključni rezultati z rezultati zaposlenih, odjemalcev in družbe) za izdelavo samoocene primerjajo z lastnimi izkušnjami.
Udeleženci si zastavijo osebne in skupne korake v učinkovitejšo podjetnost v skladu s poslovno odličnostjo EFQM.


KAJ PRIDOBITE?

 

  • Praktične primere in spodbude za večjo podjetnost in poslovno odličnost.
  • Nove osebne razvojne korake podjetnosti in odličnosti za doseganje poslovnih ciljev organizacij.

 

 

 
AGORA d.o.o. - Parmova 53 - 1000 Ljubljana - Tel: 01/280-16-20 - Email: agora@agora.si
(C) 2018 - AGORA d.o.o.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information